8-blog

Blog

Back 職場資訊

【職場知識】熱門行業收入中位數

又到咗新一季行業每月就業收入中位數更新, 見到唔同行業都有變化, 多數行業都有增加,當中公共行政、社會及個人服務行業嘅每月就業收入中位數最高($24000)比起上季增加1,000元, 另外, 金融同商用服務行業每月就業收入中位數都有比上季增加1,000元去到 $22000, 而減薪最多嘅係建造行業, 比起上季減少500元。

 

 

????記得follow我地緊貼更多職場資訊及求職方法!????